Jag kandiderar till förbundsordförande för Centerstudenter

Jag vill rikta ett stort tack till valberedningen för nomineringen till andre vice ordförande och för deras arbete, och ett grattis till Alfred Askeljung för nomineringen till ordförande. Det samlade förslaget till styrelse är starkt och kompetent.

Men valberedningen har inte bara föreslagit en kompetent kandidat till ordförandeposten, utan också tagit ställning i förbundets riktning. Jag är övertygad om att Alfred skulle klara av ordförandeskapet väl och vi är i mycket överens om politikens inriktning. Jag kandiderar till ordförande, inte för att Alfred saknar kompetens eller står för fel politik, utan för att jag tror på en annan riktning för Centerstudenter. Centerstudenter har en unik position i centerrörelsen. Vi ska inte vara ett CUF 18+ eller ett C 18–30, utan har precis som våra syskonorganisationer egna styrkor som vi måste värna. Vi är en studentorganisation, och vår främsta styrka är vår intellektuella och ideologiska röst i rörelsen. Vårt mål ska inte vara en bredare rörelse, utan ett vassare förbund där idéer får växa. Det är särskilt viktigt under en mellanvalsperiod – det är nu vi har bäst förutsättningar att fördjupa, förankra och förbättra vår politik.

I Centerstudenters valanalys presenteras ett flertal förslag för hur Centerstudenter ska närma sig partiet, samt hur vi organisatoriskt och verksamhetsmässigt ska anpassa oss i syfte att bättre hjälpa partiet i valrörelser. Jag tror att vår roll i centerrörelsen är en annan. Medan både CUF och Centerpartiet ur olika perspektiv fokuserar på den dagsaktuella politiken ska Centerstudenter vara en långsiktig kraft för ideologisk utveckling. Vi ska vara en fristad från kortsiktiga politiska överväganden och ett fria tankars hem där idéer kan prövas och utvecklas.

Det är nu framtidens politik formas. Under den senaste tiden har idéutvecklingen fått stå tillbaka och under de senaste två verksamhetsåren har Centerstudenter bara släppt en rapport. Som ordförande vill jag återuppta arbetet med idéutveckling genom fler rapporter och stärkta arbetsgrupper. Fler medlemmar måste också engageras i idéutvecklingen. På så sätt kan vi bättre ta vara på kompetensen i förbundet. Vår roll är inte främst att kampanja för Centerpartiet, utan att lägga grunden för partiets framtida politik.

Jag hoppas att ni vill ge mig förtroendet att stärka vårt förbund inom just det som gör Centerstudenter till Centerstudenter.