Centerstudenter borde vara ett grönare förbund

Centerstudenter har länge stått för liberala och marknadsbaserade lösningar på miljöproblemen. År 2012 släppte vi en bra rapport om klimatpolitik, vi har en skarp och bra miljödel i idémanifestet och vi har många medlemmar som brinner för miljön. Men under de senaste åren har vi som organisation inte tagit tillräckligt stark ställning i frågan. Vi har få konkreta förslag, vi saknar ett miljöprogram och vi har inte synts utåt i frågan alls.

Det är väldigt tråkigt. Nu är ett perfekt tillfälle att driva miljöpolitik. Miljöpartiet präglas mest av förslag som att lägga ner Bromma flygplats, införa kilometerskatt på lastbilar, höja skatten på kärnkraft och vattenkraft samt allmän tillväxtfientlighet. Deras miljöpolitik ser ut som resten av deras regerande – ett haveri. Och de flesta andra partierna verkar inte ha någon miljöpolitik alls.

Ändå har centerrörelsen inte lyckats ta på sig den gröna ledartröjan. Partiet har inte alltid de skarpa förslag för klimat, biologisk mångfald och hållbara samhällen som behövs. Här har Centerstudenter ett stort ansvar som vi inte har tagit. Vi har både den akademiska och politiska kompetens som krävs för att utveckla en skarpare och mer underbyggd miljöpolitik, och förmågan att långsiktigt lyfta dem i debatten. Det är en av våra viktiga uppgifter.

Som ett första steg har jag tillsammans med några av organisationens mest kompetenta personer inom miljöpolitik, Emil Obroucka Lilja, Therese Hedberg Lundblad och Emma Wiesner, skrivit ett förslag på ett miljöpolitiskt program som vi skickat till förbundsstämman. Det går att läsa här. Min förhoppning är att programmet kommer förstärka Centerstudenters trovärdighet i miljödebatten, och vara en utgångspunkt för diskussioner på både framtida stämmor och ute hos avdelningarna.

Vi måste bli bättre på att inkludera miljöfrågan i rapportskrivande, arbetsgrupper, kampanjer och inte minst i arbetet gentemot partiet. Miljön är för viktig för att glömmas bort. I synnerhet för Centerstudenter.