Hur ska Centerstudenter växa?

Centerstudenter växer. Vi blir större för varje år, aktiverar fler och lockar ny kompetens. Det är en fantastisk förutsättning och vi ska ha som mål att fortsätta växa. Vi ska få fler medlemmar och finnas på fler platser. Inte för att det ligger prestige i att ha många medlemmar, utan för alla de värden ett större förbund för med sig.

Fler engagerade centerstudenter innebär bättre diskussioner, fler kloka tankar, mer mångsidig belysning av frågor och bredare akademisk kompetens. Det innebär att fler människor får vara en del av den intellektuella, sociala och politiska gemenskap som Centerstudenter är. Och det innebär att vi har mer att säga till om i Centerpartiet, både nationellt och lokalt. Kort sagt: Fler medlemmar innebär bättre idéer, mer engagemang och större inflytande.

Så vad måste vi göra för att kunna fortsätta växa som förbund?

Centerstudenter blir större genom att vara bättre. Vi blir fler genom att vara vassare. Vi har vuxit genom att sticka ut, vara ideologiska och driva skarp politik. Det är när vi har tagit strid mot LO som hårdast, när vi haft intensiva idéprogramsdebatter och när Annie varit som mest bitsk mot vänstern som Centerstudenter har lockat till sig och aktiverat flest medlemmar.

För att locka medlemmar är det viktigt att synas utåt. Men att bara synas räcker inte – vi måste synas med skarpa och intresseväckande budskap. Det här är någonting som bland annat konstateras i eftervalsanalysen: under valrörelsen syntes vi mycket utåt, men vi värvade och aktiverade ändå förhållandevis få medlemmar.

Där vi lyckades som bäst med att locka och aktivera nya medlemmar var i Stockholm. Det är också i Stockholm vi upprätthöll den mest ideologiska tonen genom hela valrörelsen, med starkt fokus på ideologiska frågor, fri rörlighet och vass kritik mot Socialdemokraterna och LO.

Centerstudenter ska fortsätta växa som organisation. För bättre idéer, mer engagemang och större inflytande. För att vi ska kunna växa måste vi vara vassa, ideologiska och politiskt relevanta.