Centerstudenter och CUF

En av de vanligaste frågorna som kommer upp när jag diskuterar Centerstudenter är vår roll i centerrörelsen, och vår relation till CUF. Jag har själv lyft frågan under parollen att Centerstudenter inte ska vara ett CUF 18+, och jag vill här fördjupa mig i min syn på frågan och vilka resonemang som ligger till grund för den.

Till att börja med är CUF en helt fantastisk organisation. Det var där mitt eget engagemang i centerrörelsen började och de gör varje dag en fantastisk insats för den gröna liberalismen i Sverige. Genom att vara ute på skolor, skriva debattartiklar och ständigt synas i media håller de den liberala fanan högt. De utgör en livfull del av vår rörelse och i CUF formas många av de starkaste politiska stjärnorna.

Jag är samtidigt av den bestämda åsikten att Centerstudenter bör vara mer än en organisation för CUF:are som fyllt 18. Det är dåligt för hela centerrörelsen om vi tar samma roll som CUF. Vi ska istället vara en brygga mellan akademi och politik – ett fria tankars hem, oberoende om man vill stå på riksdagslistor eller bara dela med sig av sin djupa kunskap inom ett ämne.

Genom att erbjuda annan verksamhet än CUF blir ett engagemang i Centerstudenter ett komplement till ett engagemang där, istället för ett substitut. Som studentförbund ska vi bygga vidare på våra medlemmars kompetenser och stärka den akademiska kompetensen i hela rörelsen, inte tävla med våra syskon genom att erbjuda öl på annars liknande aktiviteter. Blir rollerna för lika finns en risk att vi börjar konkurrera istället för att komplettera varandra. Centerstudenter har en given position mellan akademi och politik, och CUF har en lika viktig position mellan politik och engagerade och begåvade ungdomar.

Det finns 25 000 studenter som röstade på Centerpartiet i förra valet, men som av olika anledningar inte valt att engagera sig i partiet. De är både personer som står i starten av en politisk karriär och personer med en liberal värdegrund som känner sig mer som akademiker än politiker. Personer som kan bli framtidens opinionsbildare, utredare och tjänstemän, men som av olika anledningar inte tagit steget in i partipolitiken. Dessa personer kan bli en tillgång för centerrörelsen och liberalismen i Sverige. Om vi vill bredda vår rekrytering och vara ett hem för en större del av den svenska liberalismen så måste vi vara ett hem även för dem.

För att det ska lyckas måste vi erbjuda verksamhet som är akademisk och intellektuell. Vi måste ta vara på all akademisk kompetens som finns bland våra nuvarande och våra tusentals potentiella medlemmar. Jag vill aktivt öppna upp och stärka de politiska arbetsgrupperna för att inkludera fler medlemmar i idéutvecklingen. Jag vill stärka vår intellektuella trovärdighet genom att återuppta rapportskrivandet och driva annan mer akademisk verksamhet.

Centerstudenter har en nyckelroll att spela för att bredda centerrörelsen. Som ordförande kommer jag att jobba aktivt för att bredda vår rörelse genom att odla Centerstudenters särprägel. Vi ska vara en långsiktig, intellektuell och akademiska röst för grön liberalism. Vi ska vara ett fria tankars hem.