Handlingsplan för stärkt idéutveckling

Jag har i flera sammanhang skrivit och pratat om varför det är viktigt med idéutveckling, inte minst nu under mellanvalsperiod. I det här inlägget vill jag konkretisera vad Centerstudenter ska göra för att stärka idéutvecklingen framöver. Det är genom att utveckla skarp ny politik som vi kan sätta vår prägel på framtiden, och det är genom att träna våra medlemmar i idéutveckling som vi skapar morgondagens politiska stjärnor. Mitt övergripande mål för idéutvecklingen i förbundet är att den inte ska hänga på enskilda personers engagemang, utan vara en naturlig och integrerad del av vår verksamhet. För det krävs en tydligare struktur för rapportskrivande, arbetsgrupper och utbildningar.

Centerstudenter ska erbjuda verksamhet för alla medlemmar, oavsett om de vill lägga dagar på att gräva ned sig i utredningar eller om de hellre diskuterar sakfrågor över en öl. Det är på lokala evenemang som nya medlemmar får en möjlighet att komma in och dela med sig av sin kunskap och lära sig av andra. I den sociala interaktionen mellan medlemmar föds de idéer som sedan hittar sin plats i politiska program, debatter på stämmor och kanske även i en rapport – som i sin tur kan skapa diskussioner på kommande pubkvällar.

Även om gräsrotsengagemanget bor i avdelningarna ligger det yttersta ansvaret för den samlade politiska utvecklingen på förbundsstyrelsen. Som förbundsordförande finns det mycket jag vill förbättra. De exakta formerna är förstås upp till förbundsstyrelsen och medlemmarna, men det är viktigt att att det finns en tydlig riktning för förbundet och en idé om hur vi kan bli bättre. Jag har därför tre konkreta steg jag vill ta för att stärka idéutvecklingen i Centerstudenter.

Stärkta programgrupper. Grupper som ansvarar för att ta fram politiska program är ett bra sätt att inkludera medlemmar mer i vår politik och utveckla dem i policyskapande. Ramarna för programgrupperna ska stärkas och öppnas ytterligare. De ska inte bara ska vara formellt öppna för alla, utan förbundsstyrelsen måste aktivt sträva efter att involvera de medlemmar som vi vet har intresse och kompetens inom olika områden. Jag vill och se att grupperna har en bredare uppgift än att bara ta fram underlag för de politiska programmen. De ska bland annat även kunna annordna workshops, föreläsningar eller skriva rapporter, med stöd från förbundsstyrelsen. Ett bra första steg är mer permanenta grupper med en tydlig sammankallande, vilket ger kontinuitet i idéarbetet. Det lägger också en bra grund för att fler än bara förbundsordföranden ska synas utåt, vilket stärker Centerstudenter medialt och gentemot partiet, och ger fler drivkrafter för att engagera sig i idéutvecklingen.

Återupptaget rapportskrivande. Rapporter är ett effektivt sätt att påverka på lång sikt. De rapporter vi har skrivit om grundtrygghet, klimat och högre utbildning ligger fortfarande till grund för politiska ställningstaganden, väcker fortfarande intresse för Centerstudenter och kommer att fortsätta vara aktuella långt framöver. Att återuppta rapportskrivande är viktigt för att våra åsikter ska vara långsiktigt relevanta. Rapporter kan skrivas av arbetsgrupper men också av enskilda, och ansvaret ligger ytterst på förbundsstyrelsen. Det är därför väldigt viktigt att förbundsstyrelsen har ett tydligt mandat att se till att rapportverksamheten återupptas.

Fokusera på utbildningar. Centerstudenter har arrangerat bra utbildningar på förbundsnivå, vilket vi bör ta fasta på och utveckla vidare. Jag vill göra Riksdagsuniversitetet till en återkommande utbildning och vill se att Brysselresan fortsätter med fördjupning i såväl sakpolitik som i politikens reella ramar. Det är också viktigt att vi håller fast vid den akademiska känsla som präglat föreläsningarna de senaste rådslagen. Både mer storskaliga och mer småskaliga utbildningar är bra. Förbundsstyrelsen kan tillsammans med stärkta arbetsgrupper ordna spetsutbildningar inom till exempel miljö, ekonomi eller migration – beroende på vilka ämnen som engagerar.

Dessa förslag är ett första steg för att inkludera fler i idéutvecklingen och stärka vår profil utåt och mot partiet. Jag ser fram emot att tillsammans med förbundsstyrelsen och resten av förbundet förbättra, komplettera och verkställa de här idéerna. Ingen har alla svar, men jag är övertygad om att större fokus på rapportskrivande, stärkta arbetsgrupper och fler återkommande utbildningar är ett stort steg i rätt riktning.