Handlingsplan för stärkta avdelningar

Det viktigaste för ett växande förbund och en bra verksamhet är starka avdelningar. Det är i avdelningarna merparten av verksamheten äger rum och det är genom avdelningarna de flesta nya medlemmarna får sin första bild av Centerstudenters verksamhet. Förbundsstyrelsen har en uppgift att stärka avdelningarna. Inte genom att styra dem uppifrån, utan genom att ge dem förutsättningar att växa själva. Här är hur jag som ordförande kommer att stärka avdelningarna.

En integrerad del i förbundsstyrelsens arbete. För att förbundsstyrelsen ska kunna hjälpa avdelningar måste den veta vad avdelningar har för utmaningar och behov. Jag vill därför göra rapporter från kontaktpersonerna och diskussion om avdelningarna till en fast punkt på varje styrelsemöte. Om vi inte har koll på vad som händer i avdelningarna blir det omöjligt att erbjuda den hjälp som behövs.

Bättre kontakt med partiet. Partiet står för nästan all finansiering av Centerstudenter och erbjuder vägar till inflytande genom representation i styrelser och valberedningar. I vissa avdelningar fungerar relationen till partiet tyvärr sämre. Det gör dessa avdelningar svagare än vad de skulle kunna vara. Kontaktpersonerna bör ta ett större ansvar för att förbättra dessa avdelningars relation till partiet. Om det inte fungerar kommer jag som förbundsordförande själv att ta ansvar för att upprätta en bra dialog mellan avdelning och parti.

Större inflytande i förbundet. Avdelningarna ska inkluderas i fler beslut. Till exempel ska politiska program inte bara passivt sändas ut, utan förbundsstyrelsen ska aktivt söka remisser och dialog om den politiska utvecklingen. Det är extra viktigt när det handlar om stora frågor som stadgerevision. Som ordförande kommer jag se till att FS i mycket större grad tar in avdelningarnas och medlemmarnas synpunkter vid beslut.

Stöd med resurser. Den viktigaste förutsättningen för lokal verksamhet är ekonomi efter engagerade medlemmar. Det behöver inte röra sig om mycket pengar, men kan man inte ens köpa ärtsoppa till en sittning eller en ölkorv till en talare blir verksamheten och engagemanget lätt lidande. Den viktigaste inkomstkällan för avdelningarna är partiet på distriktsnivå, vilket gör relationen till partiet ännu viktigare för förbundsstyrelsen att stärka. Om det inte är möjligt att upprätta sådana relationer ska förbundsstyrelsen kunna stödja även lokala evenemang, och vi ska naturligtvis även fortsatt stödja lokala initiativ till nationella evenemang.

Stöd med kompetens. Ofta behövs andra resurser än pengar. Det kan behövas kontakter för en talarkväll, rätt typsnitt för en affisch eller konkreta tips för att organisera ett event. Många i förbundsstyrelsen har erfarenhet både från avdelningar i Centerstudenter och från andra håll som kan vara till stor hjälp för avdelningarna. En förutsättning för att sådan hjälp ska nå fram är att förbundsstyrelsen stärker kontakten med avdelningarna.

Hjälp med värvning. För få fler medlemmar och öka kompetensen i förbundet vill jag att förbundsstyrelsen genomför kampanjer på högskolor och universitet tillsammans med de lokala avdelningarna. Jag har tidigare genomfört denna typ av kampanj, under Alldeles för lätt-turnén. Det är ett bra sätt att nå ut till studenter och få nya medlemmar.

Hjälp med medling. En vanlig svårighet i organisationer, inte minst i mindre sådana, är personliga konflikter. De äter lätt upp tid, energi och engagemang och kan skada hela förbundet. Genom starkare relationer med avdelningarna kan förbundsstyrelsen i tid träda in som medlare. Oavsett om konflikten är inom styrelsen, mellan styrelsen och en medlem eller mot en annan syskonorganisation.

Att stärka avdelningarna är en av förbundsstyrelsens absolut viktigaste uppgifter. De här förändringarna är ett viktigt steg ditåt. Genom att stärka kontakten mellan avdelningarna och förbundsstyrelsen samt mellan avdelningarna och partiet, kommer avdelningarna få bättre förutsättningar att växa och bedriva bra verksamhet.

Läs gärna min handlingsplan för öppenhet och min handlingsplan för idéutveckling.