Mina löften till er

I morgon väljer Centerstudenter en ny ordförande. Jag har under de senaste veckorna presenterat en tydlig vision för förbundet och lagt fram tre handlingsplaner med förslag för hur jag som ordförande kommer arbeta för en bättre och mer inkluderande idéutveckling för att ge oss långsiktighet och relevans i debatten, ett öppnare förbund för att göra ansvarsutkrävande lättare och starkare avdelningar för att det är avdelningarna som bygger förbundet.

Öppenhet och ansvarsutkrävande är viktigt i en organisation. För att alla ska veta vad de får om de röstar på mig och för att jag ska kunna hållas ansvarig för mina löften har jag här sammanställt de konkreta åtgärder som jag vill genomföra. Som ordförande kommer jag jobba för att:

Idéutveckling

 • Arbetet med att skriva rapporter återupptas.
 • Arbetsgrupperna som ansvarar för de politiska programmen görs permanenta och får ett tydligare mandat.
 • Arbetsgrupperna ges möjlighet att bredda sin verksamhet genom resurser och stöd för att skriva rapporter eller anordna workshops och utbildningar.
 • Förbundsstyrelsen arbetar aktivt med att inkludera medlemmar i arbetsgrupper och rapportskrivande.
 • Det hålls fler utbildningar och att förbundsstyrelsen jobbar aktivt för att utveckla dem vi har.
 • Miljöpolitiken prioriteras högre och att vi driver på för att ge partiet skarpare förslag.

Öppenhet

 • Styrelsen gör alla protokoll tillgängliga för medlemmarna genom att lägga upp dem på Centralen.
 • Förbundsstyrelsen aktivt söker remissvar och för en dialog med avdelningarna om viktiga frågor i syfte att bättre förankra sina beslut.
 • Alla större projekt ges tydliga mål som de utvärderas efter. I möjligaste mån ska det ske av utomstående.
 • Förbundsstyrelsen deltar på samma villkor som medlemmarna. Till exempel ska förbundsstyrelsen sitta tillsammans med medlemmarna vid stämmofester och banketter.
 • Det genomförs en stadgerevision i en öppen process där bland annat valberedningens roll, ombudssystem och medlemmars möjlighet till ansvarsutkrävande tas upp.
 • Förbundsstyrelsen snarast tillsätter en arbetsgrupp bestående av ledamöter och andra medlemmar med uppgift att formulerar konkreta riktlinjer för öppenheten i förbundets arbete.

Avdelningar

 • Avdelningarna blir en permanent punkt på förbundsstyrelsemötena.
 • Förbundsstyrelsen jobbar aktivt med att förbättra avdelningarnas kontakt med partiet.
 • Förbundet hjälper avdelningarna med rekrytering genom nationella kampanjer där man besöker högskolorna tillsammans med de lokala avdelningarna.
 • Kontaktpersonernas uppdrag stärks genom att de får resurser att besöka avdelningarna flera gånger per år.
 • Förbundsstyrelseledamöterna ska vara aktiva medlemmar i sina avdelningar.

Till det kommer ytterligare ett mycket viktigt löfte: Inför nästa stämma kommer jag tydligt att redovisa hur väl jag uppfyllt mina löften och hur långt vi har kommit med de öppnare punkterna.

Jag söker stämmans förtroende som förbundsordförande för att jag är övertygad om att världens bästa politiska organisation kan bli ännu bättre. Jag hoppas att jag får förtroendet att leda Centerstudenter mot nya stordåd.