EN UNIK ROLL I CENTERRÖRELSEN

Centerstudenter ska vara en ledande kraft för en friare, öppnare och grönare värld. Vi har en stabil ideologisk grund, och en djup kunskap om många politiska områden. Det är vår största styrka, och någonting vi ska stärka ytterligare.

Centerstudenter har en unik position i Centerrörelsen. Vi ska inte vara ett CUF 18+ eller ett C 18–30, utan har precis som våra syskonorganisationer egna styrkor som vi måste värna. Vår främsta styrka är vår intellektuella och ideologiska röst i rörelsen. Vårt mål ska inte vara en bredare rörelse, utan ett vassare förbund.

IDÉUTVECKLING

Det är nu framtidens politik formas. Det är mellanvalsperiod, vilket ger oss möjlighet att fördjupa och utveckla vår politik utan hänsyn till vad som vinner flest röster på kort sikt. Ett av de viktigaste sätten som vi kan påverka långsiktigt är genom rapporter och antologier, men under de senaste två verksamhetsåren har Centerstudenter bara släppt en enda rapport. Som ordförande vill jag återuppta arbetet med idéutveckling genom rapporter och arbetsgrupper. Fler medlemmar måste också engageras i idéutvecklingen. Jag vill bland annat formalisera arbetsgrupperna så att de stärks och blir öppnare. På så sätt kan vi bättre ta vara på kompetensen i förbundet och låta idéer växa. Vår roll är inte att kampanja för Centerpartiet, utan att lägga grunden för partiets framtida politik.

  • Fler medlemmar ska inkluderas i den politiska utvecklingen. Genom att att formalisera arbetet med rapporter och arbetsgrupper blir det lättare för medlemmar att engagera sig.
  • Arbetet med att skriva politiska rapporter ska återupptas. Under de två senaste verksamhetsåren har Centerstudenter bara publicerat en rapport. Som ordförande skulle jag återuppta arbetet med att engagera medlemmar i skrivandet av rapporter och antologier.
  • Arbetsgrupperna ska vara mer tillgängliga och ha ett tydligare mandat. Arbetsgruppernas mandat bör formaliseras och bli öppnare. Arbetet med att förbereda och utveckla våra politiska program ska inte bestå av en arbetshelg om året, utan vara en viktig del av vår verksamhet.

NÄRA DIG

Mycket av Centerstudenters framtid ligger i avdelningarna. Vi har fler, större och starkare avdelningar än någonsin tidigare, och de måste kunna fortsätta växa. Det finns flera saker förbundet kan göra bättre för att stärka avdelningarnas förutsättningar att bli ännu bättre. En sak jag vill jobba mer med är den lokala relationen till partiet. Både för att påverka politiken på lokal nivå, men även för att stärka de ekonomiska förutsättningarna för den lokala verksamheten.

Centerstudenter växer. Fler medlemmar innebär bättre tankar, fler diskussioner och större inflytande. För att fortsätta bli större måste vi kunna innehåll som medlemmarna vill ha. Med starkare avdelningar, bättre politik och fortsatt vass kommunikation kommer vi kunna bli både större och starkare. Centerstudenter ska fortsätta att föra Sverige framåt.

  • Förbundsstyrelsen ska vara aktiva medlemmar i sina avdelningar. Förbundstyrelsen är till för medlemmarna, och får aldrig se sig som förmer. Det är därför viktigt att förbundstyrelseledamöterna även deltar på avdelningarnas aktiviteter som medlemmar.
  • Förbundsstyrelsen ska hjälpa avdelningarna att stärka kontakten med partiet och påverka lokalt. Relationen till partiet ser väldigt olika ut för olika avdelningar. För att kunna påverka partiet långsiktigt kommer jag arbeta aktivt för att stärka banden på lokal nivå.
  • Kontaktpersonerna ska stärkas som resurs för sina avdelningar. Kontaktpersonerna är en viktig resurs för många avdelningar, både för kontakten mellan avdelningarna och förbundsstyrelsen men även för att hjälpa avdelningarna att knyta bättre kontakter till partiet lokalt.

FEST

Bland det viktigaste med ett politiskt engagemang är att ha kul tillsammans. Social samvaro, pubkvällar och storslagna fester skapar viktiga sociala band – och ligger inte sällan till grund för de bästa politiska idéerna. Centerstudenter har en stark tradition av fantastiska fester som ska fortsätta med oförminskad kraft. Det har också börjat växa fram lokalt arrangerade nationella evenemang. Dessa ska få det stöd som behövs från förbundet.

  • Avdelningar ska få bättre stöd i att arrangera nationella evenemang. Trenden med lokala evenemang ska uppmuntras. Förbundsstyrelsen bör verka aktivt för att bistå avdelningarna med kompetens och resurser.
  • Centerstudenter ska fortsatt vara världens bästa festorganisation. Bäst kan alltid bli bättre.
  • Vår studentprägel ska förtydligas med studentikosa inslag. Jag vill till exempel ta fram en riktig sångbok, och stärka traditionen med sittningar och punsch.