MILJÖPOLITISKT PROGRAM

En av de viktigaste framtidsfrågorna för Centerstudenter, Centerpartiet och hela samhället är miljö. Ändå har Centerstudenter inget miljöpolitiskt program, och vi har sedan den miljöpolitiska rapporten 2012 inte tagit någon stark position för ett grönare samhälle. Det här är någonting jag vill ändra på, och jag tog därför initiativ till ett miljöpolitiskt program. Programmet är skrivet av mig, Emma Wiesner, Emil Obroucka Lilja och Therese Hedberg Lundblad, och är framlagt till förbundsstämman 2015.

Läs det miljöpolitiska programmet här.

TILLFÄLLIGA UPPEHÅLLSTILLSTÅND

Under vintern har integrationspolitik debatterats allt mer intensivt. Ett förslag som lagts av flera partier är att byta ut de permanenta uppehållstillstånden mot tillfälliga uppehållstillstånd. I rapporten Tillfälliga uppehållstillstånd går jag igenom för Migro vad forskningen säger om tillfälliga uppehållstillstånd, och kan konstatera att det skapar sämre arbetsmarknadsanknytning, mer psykisk ohälsa och större kostnader för asylprövningar. Tillfälliga uppehållstillstånd är ett förslag som skulle försämra och inte förbättra integrationen och verkar vägledas mer av populism än en reell vilja att förbättra samhället.

Läs Tillfälliga uppehållstillstånd här.

BÄTTRE SKATTER

Under 2014 skrev jag tillsammans med Gustav Karreskog och Isak Kupersmidt en serie rapporter om skatter. Vi gick i en inledande rapport igenom vad som är bra och vad som är dåliga skatter, med utgångspunkten att skatter ska vara effektiva, synliga och lika­behandlande. Sedan följde vi upp principerna vi kommit fram till och jämförde dem med tre stora områden: konsumtions­skatter, inkomst­skatter och skatte­utgifter, alltså undantag från beskattning. Vi konstaterar att momsen borde vara enhetlig, inkomstskatten platt och att undantag från beskattning ofta gör mer skada än nytta, bland annat genom att subventionera miljöskadlig verksamhet.

De fyra delarna av Bättre skatter är Vad är en bra skatt?, Konsumtionsskatter, Inkomstskatter och Skatteutgifter.

ALLDELES FÖR LÄTT

Hösten 2013 anställdes jag av Centerstudenter för att ta fram en kampanj om kvalitet i högre utbildning. Resultatet blev rapporten Alldeles för lätt och en tillhörande seminarieturné. I rapporten konstaterar jag att den högre utbildningen ofta håller väldigt låg kvalitet, i synnerhet inom samhällsvetenskap och humaniora. Ett stort bakomliggande problem är politisk prestige – det är lättare att mäta antal platser än kvalitet i utbildningen. Det gör att politiker satsat enorma resurser på att fler ska läsa en högre utbildning, men nästan ingenting på att de som utbildar sig ska lära sig mer. Den naturliga och tragiska effekten är att utbildningen blivit lidande. En beskrivning av problemen och förslag för att lösa dem finns i rapporten.

Läs Alldeles för lätt här.

NYA LAPPIS

I valrörelsen 2014 tog Centerstudenter Stockholm fram en bostadspolitisk kampanj. Vi tog bland annat fram ett planförslag på hur bostäder skulle kunna byggas i närheten av Stockholms universitet. Förslaget togs fram av Hedvig Lindblom Ågren, och jag ansvarade sedan för själva materialet. Foldern skickades sedan ut till 2 000 hushåll i Lappis.

Se vårt förslag här.

GRUNDTRYGGHET

En av mina första samrören med Centerstudenter var 2012 då jag tillsammans med Isak Kupersmidt skrev ett kapitel i Centerstudenters rapport Grundtrygghetssystemet, med Niklas Svanlindh som redaktör. Rapporten är en mångsidig genomgång av vad grundtrygghet innebär, både praktiskt och principiellt. Mitt och Isak Kupersmidts kapitel drar i korta drag upp vilka principer som bör vara vägledande för ett grundtrygghetssystem.

Läs Grundtrygghetssystemet här.

ETT EFFEKTIVT SKATTESYSTEM

Ett effektivt skattesystem skrev jag tillsammans med Isak Kupersmidt, Gustav Karreskog, Estrid Faust och Andreas Hämäläinen, i ett samarbete mellan CUF Stureplan och Ung Liberal. Rapporten går igenom i stora drag hur det svenska skattesystemet ser ut, och varför det borde förbättras. Vi föreslår i rapporten bland annat platt skatt, ett kraftigt höjt grundavdrag och enhetlig moms.

Läs Ett effektivt skattesystem här.

MIGRO

I mitt arbete för Migro har jag följt och lett arbetet av flera rapporter och böcker från idé till tryck. Jag har bidragit med allt från underlag, redigering och korrekturläsning till layout, sättning och tryck i varierande utsträckning. Bland de projekt jag varit särskilt inblandad i kan nämnas Ett öppnare Sverige och Vi kallar dem tiggare. Ett öppnare Sverige är en antologi med ungdomsförbundsledare om hur svensk migrationspolitik har utvecklats och bör utvecklas framöver. Vi kallar dem tiggare är en bok av Rola Brentlin och Aaron Israelson om romers utsatthet i Europa. I båda fallen vad jag med från initiativ till tryck.

Se mer om Migros publikationer här.

ARTIKLAR

Jag skriver inte bara rapporter, utan jag skriver mycket i media, i blandade ämnen och blandade publikationer. Här är ett litet urval:

Fem utmaningar för en liberal skattepolitik. Svensk Tidskrift. Skatten måste tveklöst sänkas. Men en liberal skattepolitik kan innehålla mycket mer än bara sänkningar. Här skriver jag hur bättre utformade skatter kan ge fler jobb, mer frihet och bättre miljö – och några andra utmaningar för en liberal skattepolitik.

Sjukt resonemang om att förbjuda tiggeri. SVT Opinion. PM Nilsson (Dagens Industri) förespråkade på mycket vaga grunder ett förbud mot tiggeri. Det här är mitt försvar för utsatta människors rörlighet. Tiggeri är inte bra, men förbud är sämre.

Barn måste kunna återförenas med familjen. Svenska Dagbladet. Skriver tillsammans med Louise Dane, doktor i juridik, Lawen Redar (S) och Frida Johansson Metso (FP). Om behov av reformer för att barn ska kunna återförenas med sina familjer.

9 bevis på att S är emot invandring. Nyheter24. Visar tillsammans med Estrid att man aldrig ska tro att Socialdemokraterna är ett parti som står för öppenhet och rörlighet i världen.

Regeringen ska inte rädda Saab. Svenska Dagbladet. Gammal artikel jag skrev tillsammans med Isak Kupersmidt, som fortfarande är relevant – staten ska inte försöka rädda industrier eller företag utan lämna marknaden ifred.